Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Doping in het strafrecht? (2008)

"Moet het gebruik van doping door middel van strafrecht bestreden worden?"

Auteur(s): Koos Pannekeet

Centraal in deze scriptie staat de volgende hoofdvraag: Moet het gebruik van doping door middel van het strafrecht bestreden worden? De auteur concludeert dat naast de beginselen van fair-play binnen de sport het rechtsgoed ‘bescherming van de gezondheid’ het te beschermen rechtsgoed is. Maar met de overheid concludeert hij ook dat het gebruik van dopinggeduide middelen door de sporter in georganiseerd verband middels het (verenigings)tuchtrecht (zelfs zwaar) bestraft kan worden. Het dopinggebruik moet dan ook niet door het strafrecht strafbaar gesteld te worden. De auteur beargumenteert deze conclusie in deze scriptie.

Literatuurverwijzing: Pannekeet, K. (2008). Doping in het strafrecht?: "Moet het gebruik van doping door middel van strafrecht bestreden worden?". Heerlen: Open Universiteit Nederland.

Omschrijving