Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Dopingcontroles (2016)

wat u over dopingcontroles moet weten!

Auteur(s): Bram Brouwer

In discussies over doping lijken velen te denken dat bij dopingtests de kans op een valse beschuldiging klein is. In een carrièrebreed perspectief is die kans zelfs aanzienlijk. Dat komt doordat, net als er geen perfecte tests voor borstkanker, snelheidscontroles, et cetera bestaan, er ook geen perfecte dopingtests bestaan. Dit college laat zien dat door die imperfectie de kans aanzienlijk is dat topatleten carrièrebreed vals worden beschuldigd voor dopinggebruik. Dit college van de Doping Academy bespreekt in negen deelcolleges de problemen die bij (doping)tests kunnen ontstaan, de consequenties van die problemen en hoe die geminimaliseerd kunnen worden.

Literatuurverwijzing: Brouwer, S.J. (2016). Dopingcontroles: wat u over dopingcontroles moet weten!. Doping Academy.

Omschrijving