Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Draagt sportbeoefening bij aan de opvoeding van jeugdigen? (2007)

Auteur(s): Frank Jacobs

Het onderzoek kunnen doen is één van de competenties die een hbo-opgeleide dient te bezitten. Dit feit zorgt voor mogelijkheden om onderzoek naar zaken die van belang zijn voor ons vak te laten uitvoeren door studenten. Zo kan een mooie combinatie worden gemaakt. Op de Haagse ALO is zo een onderzoek gedaan naar de invloed van sport op de ontwikkeling van bepaalde kenmerken bij jongeren.

Literatuurverwijzing: Jacobs, F.M. (2007, juli). Draagt sportbeoefening bij aan de opvoeding van jeugdigen?. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 10-13)