Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Drempelvrij sporten (2017)

eindrapportage project 'Sportaccommodaties onbeperkt toegankelijk'

Het Mulier Instituut en Foqus Consultancy ontwikkelden tussen mei 2015 en december 2016 in samenwerking met appbouwer I-Pulse Internet Solutions de app Sportdrempelvrij. Het project kreeg financiële steun van het Revalidatiefonds en het ministerie van VWS. Doel was om de (kennis over de) toegankelijkheid van sportaccommodaties voor mensen met een beperking te vergroten, door:

  1. meer zicht te krijgen op de belemmeringen die mensen met een beperking en/of chronische aandoening ervaren bij het bezoeken van een sportaccommodatie door hen een stem te geven;
  2. de stand van zaken met betrekking tot de fysieke toegankelijkheid van sportaccommodaties in beeld te brengen met behulp van een app, te gebruiken door mensen met een beperking;
  3. met de opgedane kennis het bewustzijn over het belang van een goede toegankelijkheid van sportaccommodaties voor de sportdeelname van mensen met een beperking vergroten bij de media, publieke opinie, exploitanten en bouwers van sportaccommodaties, beleidsmakers en politiek op nationaal en lokaal niveau.

Het project heeft als belangrijkste resultaten opgeleverd:

  • Een werkende app (Sportdrempelvrij) die mensen met een beperking in Nederland gratis kunnen downloaden en waarmee zij vanuit hun eigen beperking sportaccommodaties kunnen beoordelen op toegankelijkheid.
  • Een bijbehorende website (www.sportdrempelvrij.nl) waar geïnteresseerden informatie over beoordeelde sportaccommodaties kunnen terugvinden.
  • Een uitwerking van indicatoren van toegankelijkheid in een vragenlijst (basis van de app) waarmee onderscheid kan worden gemaakt naar ervaringen over toegankelijkheid naar type beperking (bewegen, horen, zien, begrijpen), soort sport en type sportaccommodatie (binnen, buiten, zwembad, tennispark, etc.)
Literatuurverwijzing: Lindert, C. van, Scholten, V., Wezenberg-Hoenderkamp, K., & Aller, H. van (2017). Drempelvrij sporten: eindrapportage project 'Sportaccommodaties onbeperkt toegankelijk'. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEHA-TB-0006 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-489 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving