Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Driekwart van de basisscholen wil beter bewegingsonderwijs (2014)

nulmeting bewegingsonderwijs basisonderwijs

De manier waarop basisscholen het vakonderwijs willen veranderen verschilt naar gelang hun huidige situatie. De ruime meerderheid van de basisscholen met wensen om het bewegingsonderwijs te veranderen, wil meer vakleerkrachten en de helft wil de tijd die aan bewegingsonderwijs wordt besteed vergroten. Basisscholen die groepsleerkrachten inzetten voor het bewegingsonderwijs willen vaker de inzet van vakleerkrachten vergroten, terwijl scholen met vakleerkrachten juist het aantal lessen willen uitbreiden.

Literatuurverwijzing: Reijgersberg, N., & Lucassen, J.M.H. (2014, januari). Driekwart van de basisscholen wil beter bewegingsonderwijs: nulmeting bewegingsonderwijs basisonderwijs. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 14-15)