Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Duurzaamheid van kapitaalvormen van een sportopleiding (2015)

een onderzoek naar de duurzaamheid van kapitaalvormen binnen de LSR opleiding

Auteur(s): Ruben Kruithof

Binnen dit onderzoek is de duurzaamheid van de tijdens een opleiding verworven kapitaalvormen in beeld gebracht. Door de interpretatieve benadering richtte dit onderzoek zich op de ‘waarheid’ van de dertien respondenten, welke allemaal al minimaal één jaar beschikten over hun LSR niveau 2 diploma. Om deze waarheid te achterhalen zijn semigestructureerde interviews afgenomen met behulp van een topiclijst, waarbij een aantal fictieve vragen zijn beschreven. De data-analyse heeft geresulteerd in meer duidelijkheid met betrekking tot duurzaamheid van kapitaalvormen. Uiteindelijk speelde de context een belangrijke factor voor de duurzaamheid van kapitaal bij de respondenten. De daadwerkelijke duurzaamheid van kapitaalvormen hing af van de persoonlijke inzet, motivatie, gedrevenheid en de aanwezigheid van een coach. Voor werklozen betekent dit dat het volgen van een opleiding en het verwerven van kapitaalvormen kan bijdragen aan het verkrijgen van een baan. Het is belangrijk om actief te investeren in het behouden van kapitaalvormen, waardoor de kans op werk toe kan nemen en werkloosheid misschien kan afnemen. Met behulp van de wetenschappelijke literatuur, heeft de onderzoeker deze bevindingen en de implicaties daarvan bediscussieerd.

Literatuurverwijzing: Kruithof, R. (2015). Duurzaamheid van kapitaalvormen van een sportopleiding: een onderzoek naar de duurzaamheid van kapitaalvormen binnen de LSR opleiding. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving