Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Duurzaamheidsmaatregelen bij sportverenigingen (2017)

factsheet 2017/7

Meer dan de helft van de sportverenigingen in Nederland heeft een sportaccommodatie in eigendom en/of beheer. Meestal is dit inclusief kantine en kleedruimte. Het Mulier Instituut heeft de verenigingen in het MI Verenigingspanel die over een eigen accommodatie beschikken naar de maatregelen rondom duurzaamheid bij hun verenigingsaccommodatie gevraagd. Drie onderwerpen zijn uitgevraagd: 

  • investeringen in duurzaamheidsmaatregelen;
  • aanwezige energiebesparende voorzieningen; 
  • milieubelasting en milieuvriendelijke maatregelen. 

De uitvraag is gedaan bij 2141 verenigingen. De respons was 516 verenigingen (24%). Voor vrijwilligers in de sport is het nemen van duurzaamheidsmaatregelen een extra taak, naast het regelen van de competitie, het werven van leden en het op orde brengen van de financiën. Zo bezien is het positief dat meer dan twee op de vijf verenigingen recent in duurzaamheidsmaatregelen heeft geïnvesteerd. De subsidiemaatregel energiebesparing is bij bijna de helft van de verenigingen met een accommodatie niet bekend. Het aantal aanvragers kan daarmee nog groeien als de bekendheid van de regeling toeneemt, temeer daar bij verenigingen die de regeling kennen de belangstelling groot is. 

Literatuurverwijzing: Poel, H. van der, Kalmthout, J. van, & Slot-Heijs, J.J. (2017). Duurzaamheidsmaatregelen bij sportverenigingen: factsheet 2017/7. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving