Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Duurzame inzetbaarheid op bedrijfsniveau (2012)

quickscan 2012

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: welke instrumenten op het gebied van het bevorderen van participatie en duurzame inzetbaarheid (zoals vervat in de Beleidsagenda 2020 bij het Pensioenakkoord) zijn binnen bedrijven het afgelopen jaar ingezet? Dit onderzoek laat zien dat bijna alle geënquêteerde werkgevers in het afgelopen jaar personeelsinstrumenten hebben ingezet die de inzetbaarheid van werknemers kunnen bevorderen. Zo zijn er in 51 % van de bedrijven soms, vaak of heel vaak instrumenten ingezet die gericht zijn op het bevorderen van de gezonde levensstijl van werknemers.

Literatuurverwijzing: Borghouts-van de Pas, I., & Donker van Heel, P. (2012). Duurzame inzetbaarheid op bedrijfsniveau: quickscan 2012. Rotterdam: Ecorys.

Omschrijving