Spring naar content
Terug naar de kennisbank

eCoach voor de BeweegKuur (2012)

de ontwikkeling van een persoonlijke computerassistent ter ondersteuning van een gezonde leefstijl

Onderzocht is hoe een eCoach deelnemers aan de BeweegKuur kan ondersteunen bij zelfmanagement, met name het zelfstandig onderhouden van een gezonde en actieve leefstijl, en hierdoor bijdragen aan het behapbaar houden van de zorgvraag Hiertoe wordt een functioneel ontwerp gemaakt van een eCoach waarvoor drie kennisvragen beantwoord worden:

  1. welke factoren bevorderen of belemmeren het volgen van de BeweegKuur,
  2. op welke manieren kunnen deze factoren beïnvloed worden, en
  3. hoe kan dat via functionaliteiten in een eCoach.
Literatuurverwijzing: Blanson Henkemans, O.A., Otten, W., & Spanjers, A. (2012). eCoach voor de BeweegKuur: de ontwikkeling van een persoonlijke computerassistent ter ondersteuning van een gezonde leefstijl. Leiden: TNO.

Omschrijving