Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Economische evaluatie van preventie (2005)

kansen voor het Nederlandse volksgezondheidsbeleid

Kosteneffectiviteit (doelmatigheid) is één van de pijlers van het Nederlandse volksgezondheidsbeleid. In dit literatuuroverzicht worden een tiental preventieve interventies gesignaleerd met een gunstige verhouding tussen de kosten en de te behalen gezondheidswinst. Het betreft interventies die in Nederland nog niet systematisch en op continue wijze zijn ingevoerd. Verwacht wordt dat deze interventies binnen vijf jaar kosteneffectief (gedefinieerd als kosten per gewonnen levensjaar lager dan € 20.000,-) of zelfs kostenbesparend kunnen zijn.

De geselecteerde interventies zijn:

  1. screenen van jongvolwassen vrouwen en hun partners op chlamydia infecties,
  2. screenen op retinopathie bij diabetespatiënten ter preventie van blindheid,
  3. preventie van hoofdletsel door het dragen van fietshelmen door kinderen,
  4. preventie van een nieuw hartinfarct door revalidatie bij hartpatiënten,
  5. screening van oudere mannen op aneurysma van de buikaorta,
  6. preventie van terugval na een depressie door behandeling,
  7. preventie van plotselinge hartdood door gebruik van automatische externe defibrillatoren,
  8. preventie van baarmoederhalskanker door screening op humaan papillomavirus in combinatie met het uitstrijkje,
  9. preventie van chronische ziekten door behandeling van obesitas, en
  10. preventie van een heupfractuur door het dragen van heupbeschermers.
Literatuurverwijzing: Busch, M.C.M., Schuit, A.J., Zoest, F.F. van, Wit, G.A. de, & Vijgen, S.M.C. (2005). Economische evaluatie van preventie: kansen voor het Nederlandse volksgezondheidsbeleid. Bilthoven: RIVM.

Omschrijving