Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een blaashal als oplossing voor hockeyloze winterperiode (2016)

Auteur(s), Organisatie(s): Leon Janssen Lok, Arko Sports Media

Zaalhockey zit in de lift. De positieve effecten worden door steeds meer verenigingen erkend; het is een snel spelletje en van de technische vaardigheden die je ermee opdoet, heb je buiten op het veld overduidelijk profijt. Bovendien is het een uitstekende oplossing om de relatief lange winterstop die het hockey kent, te overbruggen. Bij Fletiomare, dat gesitueerd is aan de westkant van Utrecht in het nieuwbouwgebied Leidsche Rijn, realiseerde men zich dat enkele jaren geleden al.   

Tekort aan zaalcapaciteit 

“Wij zijn een club met bijna 2.000 leden”, vertellen Colinda Overbeek en Remco Mantel van de zaalhockeycommissie van de club. “In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat een flink deel van onze leden geïnteresseerd is in zaalhockey in de winterperiode – ook omdat de midwintercompetitie geen echt goed alternatief meer bleek te zijn.” Maar net als in veel andere gemeenten bleek ook in Utrecht dat er simpelweg veel te weinig zaalcapaciteit is om iedereen onderdak te kunnen bieden. “Dat leidde er toe dat we begin 2015 serieus zijn gaan nadenken over een goed alternatief. Daarbij hebben veel scenario’s de revue gepasseerd, maar na een bezoek aan de tijdelijke hockeyhal van HC Naarden hebben we het bestuur er uiteindelijk van weten te overtuigen dat een eigen hal binnen de financiële kaders van Fletiomare zou kunnen passen en de meeste mogelijkheden bood. Het sloot bovendien mooi aan op ons nieuwe beleid waarin de club streeft naar een continu wedstrijd- en trainingsprogramma en wil investeren in de breedteteams.”

Weloverwogen besluit

Rop Spanjaard, bestuurslid accommodatie en beheer, bevestigt dat. “Er waren argumenten te over om voor een eigen hal te gaan, maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wij zijn uiteraard een businesscase op gaan stellen en hebben de leden gevraagd of ze extra contributie over hadden voor een eigen hal. Daar werd positief op gereageerd en zo verkregen we een soort van ‘voorcommitment’. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een huurkoopovereenkomst en heeft de gemeente de nutskosten voor haar rekening genomen. We hebben de hal geplaatst op een veld dat ons eigendom is en op een plek vanwaar de horeca er goed zicht op heeft. Verder hebben we de recordopbrengst van de Grote Club Actie gekoppeld aan de hal en zijn alle omwonenden betrokken middels een informatieavond. Ook de andere wensen die we als club hebben, zoals een waterveld, hebben we meegenomen in de overwegingen. Dat waterveld wordt overigens het volgende project”, stelt Spanjaard ambitieus.

Zestig uur per week in gebruik  

Het uiteindelijke resultaat mag er zijn, vindt Spanjaard. Bij de komst van de blaashal verliep evenwel niet alles even soepel. Problemen met leveranciers in Amerika en Roemenië zorgden ervoor dat het vertrouwen van leden en bestuur regelmatig danig op de proef werd gesteld. “Onze voorzitter is nota bene met de kerst nog naar Roemenië gereden om daar het laatste stuk tentdoek te halen. Er zijn heel wat tranen gelaten en de emoties liepen soms zeer hoog op. Tot drie keer toe hebben we op het punt gestaan om het hele project af te blazen omdat we er geen geloof meer in hadden dat het allemaal nog goed zou komen.” 

De club beschikt nu over een hal waar ze jaren mee vooruit kan. Nu al hockeyen er meer dan tachtig teams en wordt de zaal zestig uur in de week gebruik. “We zijn vooral trots dat onze durf tot dit resultaat heeft geleid. Het mooiste is nog dat ons complex met de komst van de ‘Fletio Dome’ ook in het holst van de winter zeven dagen per week het hart van de vereniging vormt. Iedereen komt op de fiets naar de training en in de kantine is het nu ook in de donkere maanden oergezellig. Naast de extra zaalcapaciteit is die winterse betrokkenheid bij de club misschien nog wel de belangrijkste winst van onze Fletio Dome!”

Good practice

Ook de KNHB constateert dat het aantal hockeyverenigingen met een blaashal toeneemt. Rico Schaap, coördinator zaalhockey bij de bond, geeft aan dat er nu negen clubs zijn die beschikken over een hal. De bond is bezig met het opstellen van een hand-out met aanbevelingen en aandachtspunten die verenigingen moeten helpen bij het proces om te komen tot realisatie. Spanjaard ziet dat daar behoefte aan is: “Wij merkten dat een blaashal voor zaalhockey ook voor de bond nog een nieuw verschijnsel is. Ik krijg veel verzoekjes van andere clubs die vragen of ze een kijkje mogen komen nemen bij ons. Ik kan me goed voorstellen dat wij aan het einde van het seizoen een open huis of presentatieavond houden voor geïnteresseerden.”

Foto: MCH Fletiomare

Literatuurverwijzing: Janssen Lok, L., & Arko Sports Media (2016). Een blaashal als oplossing voor hockeyloze winterperiode. Sport & Strategie online.

Omschrijving

 • Jaar:
  2016
 • Plaats:
  Nieuwegein
 • Uitgever(s):
  Arko Sports Media
 • Mediumsoort:
  Online artikel
 • Trefwoord(en):