Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een buurtsportcoach op uw vereniging? (2019)

5 goede redenen

Auteur(s): Wikke van Stam

Om sterker te worden en knelpunten op te lossen maakt een kwart van de Nederlandse sportverenigingen gebruik van een buurtsportcoach. De meeste verenigingen (68%) zien dat het werk van de buurtsportcoach tot duidelijke resultaten leidt. Maar pakken verenigingen wel kansen die er liggen? In dit artikel uit het vaktijdschrift Sport Bestuur en Managent van augustus 2019 vijf redenen waarom een sportvereniging er verstandig aan doet een buurtsportcoach in te zetten. 

Literatuurverwijzing: Stam, W. van (2019, augustus). Een buurtsportcoach op uw vereniging?: 5 goede redenen. Sport, Bestuur en Management 21 (pp. 20-22)

Omschrijving