Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een didaktiek van het zwemmen (2008)

Centraal in het onderwijsgebeuren staat het pedagogisch-didaktisch handelen, met andere woorden het in de praktijk toepassen en toetsen van onderwijskundige theorie, ervaring en kennis. Het creëren, plannen, introduceren, onderhouden en evalueren van reeksen lessen neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het is gebleken, dat er in het schoolzwemonderwijs behoefte is ontstaan aan leerstofanalyse, formulering van doelstellingen, differentiatie en alternatieve instructie, maar dat er van publicaties hieromtrent nog nauwelijks of geen sprake is. Het hier gebruikte materiaal is uitgewerkt door een groep docenten van drie academies voor lichamelijke opvoeding. Deze groep heeft uiteraard uit veel onderwerpen een keuze moeten maken. Het is niet ondenkbaar dat andere personen een andere keuze gemaakt hadden; dit zal niet alleen van de situatie afhangen of van de praktische haalbaarheid in gegeven omstandigheden, maar ook van de opvattingen binnen een docentencorps. Ten aanzien van het zwemmen in schoolverband wil het voor u liggend boek een leidraad zijn bij de ontwikkeling van richtlijnen en aanwijzingen voor het samenstellen van (zwem-)lessen. De auteurs stellen zich voor dat dit boek als uitgangspunt kan dienen bij de realisatie van onderwijsleersituaties.

Literatuurverwijzing: Sluis, A. van der, & Jiskoot, J. (2008). Een didaktiek van het zwemmen. Baarn: Tirion Uitgevers BV.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-0055 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving