Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een eerlijke kans op gezond leven (2021)

In dit advies bepleit de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) een andere benadering van gezondheidsachterstanden. De maatschappelijke oorzaken van deze achterstanden moeten veel meer centraal komen te staan in lokaal en landelijk beleid. De centrale vraag is: Aan welke (landelijke) voorwaarden moet worden voldaan om lokale en regionale partijen goed toe te rusten voor het aanpakken van maatschappelijke oorzaken van hardnekkige gezondheidsachterstanden? De raad doet zeven aanbevelingen.

Literatuurverwijzing: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2021). Een eerlijke kans op gezond leven. Den Haag: Raad Volksgezondheid & Samenleving.

Omschrijving