Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een gedeelde passie voor gezonder leven (2012)

evaluatieonderzoek naar netwerken rondom de BeweegKuur en gecombineerde leefstijlinterventies

Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de factoren van belang voor duurzame netwerken, de resultaten die de netwerken boeken en de wijze waarop netwerken gefaciliteerd kunnen worden.

Een tweede doel was het leveren van direct bruikbare kennis voor de netwerken.

De netwerken zijn volgens het onderzoek succesvol in het boeken van resultaten. De partners werken gezamenlijk aan de doelen rondom het bevorderen van een gezonde leefstijl en doen dit met veel enthousiasme. De energie die gecreëerd wordt door het boeken en delen van successen en door de onderlinge samenwerking speelt een cruciale rol in de netwerken.

Resultaten op het niveau van de BeweegKuur/GLI zijn: gezondheidswinst van de deelnemers en verbetering van de patiëntgerichtheid.

Resultaten van de netwerkvorming zijn het ontstaan van netwerken met een goede en multidisciplinaire samenwerking en het tot stand komen van een verbinding tussen eerstelijnslijnzorgprofessionals en sport. Echter, de doorstroom van deelnemers naar de sport is gering, ook als er passend aanbod is. Wanneer er wel doorstroom is, is er vaak warme en persoonlijke overdracht, een gesubsidieerd beweegaanbod en ondersteuning vanuit de gemeente of het welzijnswerk.

Literatuurverwijzing: Hartog, F. den, Wagemakers, A., Vaandrager, L., Koelen, M., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2012). Een gedeelde passie voor gezonder leven: evaluatieonderzoek naar netwerken rondom de BeweegKuur en gecombineerde leefstijlinterventies. Wageningen: Wageningen Universiteit, Gezondheid en Maatschappij.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen GEZO-TB-0006 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving