Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een gezonde buitenruimte (2013)

richtlijnen voor het ontwerpen van een buitenruimte die een positieve invloed heeft op de gezondheid

Auteur(s): A.F. van Loon, C. Quist

In dit rapport wordt gekeken naar de thematiek die kan bijdragen aan een gezonde buitenruimte. De hoofdvraag luidt dan ook:

“Welke ruimtelijke richtlijnen kunnen er worden opgesteld voor de buitenruimtes in de stad die functioneren op wijk- en buurtniveau en zorgen voor een betere (ervaren) gezondheid van haar gebruikers?”

Het onderzoek maakt deel uit van een landelijk onderzoek naar de relatie tussen groen in de stad en de gezondheid van haar inwoners. Het deelonderzoek van dit landelijke onderzoek valt uiteen in drie onderzoeken, waar dit onderzoek er één van is.

Samen met een ander onderzoeksteam bestaande uit de studenten Roel de Jong en Sadjad Jawid binnen een afstudeerstage bij de GGD Rotterdam – Rijnmond, zijn de drie deelonderzoeken uitgevoerd in het kader van een afstudeeropdracht voor de bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie van de Hogeschool Rotterdam.

Dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een afstudeerstage bij het cluster Stadsontwikkeling bij de gemeente Rotterdam.

Literatuurverwijzing: Loon, A.F. van, & Quist, C. (2013). Een gezonde buitenruimte: richtlijnen voor het ontwerpen van een buitenruimte die een positieve invloed heeft op de gezondheid. Rotterdam: GGD Rotterdam.

Omschrijving