Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een gezonde leefstijl in het mbo – stand van zaken 2016 (2016)

monitor gezonde leefstijl 2015-2016

Sinds 2006 voert DSP-groep in opdracht van het Platform Bewegen en Sport van de MBO Raad monitoronderzoek uit naar bewegen en sport in het mbo.

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de stand van zaken op de mbo-instellingen op het thema gezonde leefstijl, waarbinnen bewegen en sport één van de vijf hoofdthema’s is. Bewegen en sport wordt gebruikt als aangrijpingspunt, omdat dit voor de meeste kinderen en jongeren leuk is om te doen en het een belangrijke bijdrage levert aan de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling en gezondheid van kinderen en jongeren.

Voorliggend rapport doet verslag van het meetjaar 2016, dat betrekking heeft op het schooljaar 2015-2016. Eerder vonden metingen plaats in 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 en 2014. De meetjaren 2014 en 2016 verschillen van de eerdere metingen door een bredere insteek: sinds 2014 richten de vragen zich niet meer uitsluitend op het sport- en beweegaanbod, maar staat het thema gezonde leefstijl centraal. Dat betekent dat naast bewegen en sport er ook vragen worden gesteld over Voeding, Relaties en seksualiteit, Roken, alcohol, drugs en gehoorschade en Psychosociaal welbevinden. Dit sluit aan bij de insteek van de Onderwijsagenda Bewegen, sport en een Gezonde Leefstijl in en rondom de school. Hiernaast zijn in de meting van schooljaar 2015-2016 enkele vragen toegevoegd over het aanleren van gezond en veilig werken aan studenten, over samenwerkingspartners en over het bevorderen van een gezonde leefstijl van medewerkers.

Literatuurverwijzing: Roorda, W., & Duijvestijn, P. (2016). Een gezonde leefstijl in het mbo – stand van zaken 2016: monitor gezonde leefstijl 2015-2016. Amsterdam: DSP-groep.

Omschrijving