Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een gezonde omgeving ter preventie van gewichtsstijging (2006)

nationale en lokale mogelijkheden

In dit rapport wordt een aantal kansrijke maatregelen op nationaal en lokaal niveau geïdentificeerd die kunnen bijdragen aan een leefomgeving waarin bewegen wordt gestimuleerd en overmatig eten wordt tegengegaan. De meest kansrijke maatregelen op nationaal niveau zijn:

  1. het ondersteunen van meer uren bewegingsonderwijs op school en
  2. het (meer) aanbieden van energiearm aanbod in frisdrankautomaten. Op lokaal niveau zijn kansrijke maatregelen:
  3. het realiseren van aantrekkelijke wandel- en fietspaden,
  4. beweegvriendelijke schoolpleinen,
  5. een gezonde schoolomgeving,
  6. het subsidiëren en stimuleren van fietsen voor woon-werkverkeer,
  7. het aanbieden van meer energiearme voedingsmiddelen in kantines en
  8. het optimaal gebruiken van bestaande sportfaciliteiten.
Literatuurverwijzing: Storm, I., Nijboer, C., Wendel-Vos, G.C.W., Visscher, T.L.S., & Schuit, A.J. (2006). Een gezonde omgeving ter preventie van gewichtsstijging: nationale en lokale mogelijkheden. Bilthoven: RIVM.

Omschrijving