Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een handreiking voor gymmen in de buitenruimte (2024)

Auteur(s): OTS KVLO

Sinds afgelopen zomer is het amendement voor 90 minuten bewegingsonderwijs in het po van kracht. Dit heeft naast een paar overduidelijke voordelen er ook voor gezorgd dat er meer vraag is naar accommodaties voor de lessen bewegingsonderwijs. Waar deze lastig te vinden zijn, wordt gezocht naar oplossingen. Eén van de oplossingen waaraan gedacht wordt is de buitenruimte. Welke randvoorwaarden zijn dan nodig voor de leerlingen en de vakleerkracht om goed bewegingsonderwijs in de buitenruimte te kunnen verzorgen?
Er zijn voordelen te benoemen van een buitengymzaal voor scholen en gemeenten. Daarnaast zijn er ook uitdagingen en spanningen zoals de werkomstandigheden van de vakleerkracht, de leerkansen van de leerlingen en de ruimte om te bewegen. Het ondersteuningsteam subsidie impuls bewegingsonderwijs  (OTS) heeft een document ontwikkeld over deze randvoorwaarden voor bewegingsonderwijs in de buitenruimte om te helpen in deze zoektocht. In dit document beschrijven wij delen van de handreiking die te vinden is op de website www.impulsbewegingsonderwijs.nl

buiten bewegingsonderwijs, buitenaccommodatie, buitenles

Literatuurverwijzing: KVLO, OTS (2024, januari). Een handreiking voor gymmen in de buitenruimte. LO Magazine 112 (pp. 10 - 13)

Omschrijving

 • Jaar:
  2024
 • Plaats:
  Zeist
 • Uitgever(s):
  KVLO
 • Mediumsoort:
  Artikel in vaktijdschrift
 • Tijdschrift:
  LO Magazine