Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een kansrijke start voor alle kinderen (2021)

naar inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar

Advies van het SER aan de informateur over voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar. Het betreft hier kinderopvang en sluitende dagarrangementen. Het streven moet in de komende kabinetsperiode erop gericht zijn een stabiel en toekomstbestendig stelsel van voorzieningen voor alle kinderen te creëren. Belangrijke verworvenheden om daarbij te behouden zijn de keuzevrijheid van ouders, de gelijkwaardigheid van kinderopvang- en onderwijsorganisaties, de diversiteit van het aanbod, het ondernemerschap en innovatiekracht van de sector.

Literatuurverwijzing: Sociaal-Economische Raad (SER) (2021). Een kansrijke start voor alle kinderen: naar inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar. Den Haag: Sociaal-Economische Raad (SER).

Omschrijving