Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een kar vol praktijkvoorbeelden voor een vernieuwend lokaal gezondheidsbeleid (2012)

20 praktijkvoorbeelden uit Vlaamse gemeenten met haalbare acties, door collega’s uitgevoerd in hun gemeente, en gekaderd in een breder beleid dat verschillende gezondheidsthema’s op de agenda houdt of dat kiest voor een integraal gezondheidsproces. Deze voorbeelden kunnen je inspireren in het kader van de nieuwe beleids- en beheerscyclus. Ze geven een idee van concrete acties die aan de doelstelling voor gezondheidskansen in het meerjarenplan of strategische nota kunnen gekoppeld worden.

Literatuurverwijzing: Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie v.z.w. (VIGeZ) (2012). Een kar vol praktijkvoorbeelden voor een vernieuwend lokaal gezondheidsbeleid. Brussel: VIGeZ.

Omschrijving