Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een kijkje in de gymzaal van… (2017)

Sander van Weerlee-Feenstra

Een rubriek in de praktijk van Lichamelijke Opvoeding Magazine is ‘Een kijkje in de gymzaal van..’. Daarbij komt een LO-docent in beeld die gevraagd wordt zijn visie en werkwijze te delen met collega’s. Dit keer is een collega uit het primair onderwijs aan het woord die een bewuste keuze maakt voor het vak Bewegingsonderwijs.

Literatuurverwijzing: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2017, juli). Een kijkje in de gymzaal van…: Sander van Weerlee-Feenstra. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 28-30)