Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een kijkje in de gymzaal van Nick Keijser (2018)

Auteur(s): Redactie .

Een rubriek in de praktijk van het magazine Lichamelijke Opvoeding is ‘Een kijkje in de gymzaal van…’ Daarbij komt een LO-docent in beeld die gevraagd wordt ervaringen, visie en werkwijze te delen met collega’s. Dit keer is een jonge collega uit het primair onderwijs aan het woord werkzaam in Delft. Nick Keijser geeft zijn ervaring weer, hoe hij niet alleen lesgeeft maar ook andere middelen inzet om leerlingen meer aan het bewegen te krijgen.

Literatuurverwijzing: ., R (2018, juli). Een kijkje in de gymzaal van Nick Keijser.

Omschrijving