Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van deelnemers aan X-Fittt 2.0 (2022)

een GLI voor mensen met een lage sociaaleconomische status

X-Fittt 2.0 is een tweejarige gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor mensen met een lage sociaaleconomische status (SES), die start met 12 weken intensieve begeleiding, gevolgd door een laagintensief natraject. Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in de ervaringen van de deelnemers. 

De meeste deelnemers gaven aan mee te doen vanwege hun gezondheid. Deelnemers vonden het programma toegankelijk door de prettige sfeer in het sportcentrum en het gratis (sport)aanbod. Het merendeel vond het fijn dat het programma werd aangeboden in een groep met ‘mensen zoals zij’, namelijk mensen met overgewicht. De deelnemers waren tevreden over de begeleiding door de leefstijlcoach en sportcoach. Van de diëtist hadden ze meer begeleiding verwacht. Hoewel deelnemers over het algemeen tevreden waren over het programma, gaf een groot deel aan dat de intensieve periode van 12 weken te kort was voor duurzame gedragsverandering. 

De opgedane inzichten kunnen bijdragen aan het aanpassen van (bestaande) GLI’s, zodat deze beter aansluiten bij mensen met een lage SES.

Dit artikel is online gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen op 23 mei 2022.

Literatuurverwijzing: Mulderij, L.S., Wagemakers, A., & Verkooijen, K. (2022). Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van deelnemers aan X-Fittt 2.0: een GLI voor mensen met een lage sociaaleconomische status. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (pp. 49-56)

Omschrijving