Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport (2014)

Van alle psychiatrische stoornissen onder jongeren in Nederland kennen eetstoornissen de hoogste morbiditeit. Vroege signalering van een eetstoornis is van wezenlijk belang omdat de kans op genezing aanzienlijk groter wordt wanneer er snel wordt ingegrepen. In de wereld van topsporters blijken eetstoornissen relatief vaak voor te komen door de preoccupatie met lichaamsgewicht en omvang en de obsessieve neiging om steeds verder te gaan. Door middel van analyse van de literatuurstudie en interviews probeert de auteur in deze scriptie de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: (A). Wat is er bekend omtrent coaching en eetstoornissen in topsport?; (B). Op welke manier begeleiden topsport coaches hun sporters wat betreft (verstoord) eetgedrag? En wat zijn hun ervaringen omtrent het onderwerp eetstoornissen in topsport?

Literatuurverwijzing: Stoeten, J.A.C. (2014). Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport. Enschede: Universiteit Twente.

Omschrijving