Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een lerend netwerk starten (2021)

randvoorwaarden, tips en praktijkvoorbeelden

Steeds meer professionals willen een duurzame, kansrijke omgeving creëren voor ouders, kinderen en jongeren. Maar hoe stimuleer je deze duurzame veranderingen binnen je netwerk? Deze publicatie geeft randvoorwaarden, tips en praktijkvoorbeelden, zodat je geïnspireerd van start kunt met je eigen lerende netwerk.

Literatuurverwijzing: Bouzelmad, S., & Runia, J. (2021). Een lerend netwerk starten: randvoorwaarden, tips en praktijkvoorbeelden. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Omschrijving