Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een leven lang bewegen en sporten (2019)

kerngezond Dalfsen

Deze nota schetst de volgende vier beleidslijnen:

  • Inclusief bewegen en sporten
  • Maatschappelijke impact van bewegen en sporten
  • Vitale beweeg- en sportaanbieders
  • Infrastructuur op niveau
Literatuurverwijzing: (2019). Een leven lang bewegen en sporten: kerngezond Dalfsen. Dalfsen: Gemeente Dalfsen.

Omschrijving