Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een pedagogisch sportklimaat (2018)

het realiseren van een positieve clubcultuur

Sportclubs worden steeds vaker als opvoedmilieus gezien. Op de sportclub worden normen en waarden overgedragen, wordt er geleerd hoe om te gaan met winst en verlies, en leren kinderen er samen te werken en afspraken na te komen. Deze uitgave heeft als doel iedereen in de sport, van bestuurslid tot vrijwilliger, van kennis te voorzien om tot een pedagogisch sportklimaat te komen.

Het boek bestaat uit vier delen. In deel 1 wordt het thema pedagogiek, inclusief sociale veiligheid in de sport uiteengezet. In deel 2 staat de pedagogische trainer centraal. In deel 3 wordt de sportclub-als-geheel in beschouwing genomen. In deel 4 wordt een brug geslagen tussen de sportclub en haar omgeving.

Onder redactie van bovengenoemde auteurs. 

Literatuurverwijzing: Bronkhorst, A., Kerk, J. van der, & Schipper-van Veldhoven, N.H.M.J. (2018). Een pedagogisch sportklimaat: het realiseren van een positieve clubcultuur. Bussum: Coutinho.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-0120 Beschikbaar
Mulier instituut WNS-0068 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving