Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een praktijkvoorbeeld van clubkadercoaching (2021)

al doende leren

In het najaar van 2020 voerde het Mulier Instituut in opdracht van NOC*NSF en de KNVB een procesevaluatie clubkadercoaching uit.

De casebeschrijving uit dit artikel, gepubliceerd in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van juni 2021, maakt daar onderdeel van uit. De onderzoekers van het Mulier Instituut spraken hiervoor met de coördinatoren vanuit de provinciale sportservice, de sportbond en het gemeentelijk sportbedrijf, de clubkadercoach, de voorzitter van de technische commissie en een jeugdtrainer.

Dit artikel is een verkorte versie. De volledige casebeschrijving is te vinden in de kennisbank van het Mulier Instituut: ‘Procesevaluatie clubkadercoaching. Evaluatie van het proeftuinenproject en twee casebeschrijvingen

Literatuurverwijzing: Reitsma, M., & Stuij, M. (2021, juni). Een praktijkvoorbeeld van clubkadercoaching: al doende leren. Sport & Gemeenten 69 (pp. 22-25)

Omschrijving