Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een prettig verblijf in het water (2016)

een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die kinderen en ouders geven aan zwemmen en de consequenties hiervan voor (het onderhouden van) de zwemvaardigheid van kinderen

De vraagstelling die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: welke betekenissen geven ouders en kinderen aan zwemmen en wat zijn de consequenties hiervan voor het al dan niet onderhouden van de zwemvaardigheid bij kinderen tussen de 10 en 12 jaar? Aan het onderzoek hebben 45 kinderen en 6 ouders deelgenomen. Middels de ‘draw, tell and writemethod’ bij kinderen en semi-gestructureerde interview bij ouders zijn betekenissen achterhaald. Binnen het frame van zwemmen wordt door zowel ouders als kinderen na het behalen van een zwemdiploma – door het ondergaan van nieuwe ervaringen – nieuwe betekenissen toegekend aan zwemmen. De overgang van de ene betekenisconstructie naar de andere betekenisconstructie brengt echter wel consequenties voor het onderhouden van de zwemvaardigheid met zich mee. De onderzoeker biedt met de resultaten van dit onderzoek handvaten om middels het (doorontwikkelen van) programma’s in te spelen op de doelgroep kinderen tussen de 7-12 jaar, waarbij er meer aandacht is voor het belang van het onderhouden van de zwemvaardigheden. 

Literatuurverwijzing: Nieuwenhoff, F.H. van den (2016). Een prettig verblijf in het water: een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die kinderen en ouders geven aan zwemmen en de consequenties hiervan voor (het onderhouden van) de zwemvaardigheid van kinderen. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving