Spring naar content
Terug naar de kennisbank

'Een punt voor gym?!' (2013)

toetsing binnen de lichamelijke opvoeding

Powerpointpresentatie van de presentatie gegeven op 7 november 2013 tijdens de Dag van het Sportonderzoek. De auteurs hebben met hun gepresenteerde onderzoek tot doel om de stand van zaken omtrent de toetspraktijk en de kwaliteit van toetsing binnen het vak Lichamelijke Opvoeding in het voortgezet onderwijs in Nederland te bepalen.

Literatuurverwijzing: Borghouts, L.B., Slingerland, M., & Haerens, L. (2013). 'Een punt voor gym?!': toetsing binnen de lichamelijke opvoeding.

Omschrijving