Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een quasi experimenteel onderzoek over de invloed van de leerkracht op de ontwikkeling van motorische vaardigheden bij kinderen tussen 7 en 11 en de relatie daarvan met de ontwikkeling van fysieke activiteit (2019)

Auteur(s): Tess de Kok

Het doel van dit quasi experimentele onderzoek was om te meten in hoeverre een leerkracht invloed heeft op de ontwikkeling van motorische vaardigheden bij kinderen tussen 7 en 11 jaar. Daarnaast werd onderzocht of er een relatie is tussen de ontwikkeling van motorische vaardigheden en de ontwikkeling van fysieke activiteit.

Kinderen die les kregen van een vakleerkracht zijn motorisch vaardiger dan kinderen die les kregen van een groepsleerkracht. Deze kinderen hadden bij de voormeting al een hoger gemiddelde, maar hebben ook een grotere motorische ontwikkeling doorgemaakt. Daarnaast hebben jongens gemiddeld betere motorische vaardigheden dan meisjes en zijn kinderen uit groep 4 veelal motorisch vaardiger dan kinderen uit groep 6.

De leerkracht heeft invloed op de ontwikkeling van motorische vaardigheden bij kinderen tussen 7 en 11 jaar. Daarnaast speelt de leeftijd een rol in de ontwikkeling hiervan. Tussen de ontwikkeling in motorische vaardigheden en de ontwikkeling in fysieke activiteit is, na deze 1 jarige studie, geen relatie gevonden. Wel blijken de leeftijd en leerkracht voorspellers van zowel de ontwikkeling in matig tot zware fysieke activiteit als de ontwikkeling in motorische vaardigheden. Er wordt aangeraden vakleerkrachten aan te nemen om de motorische vaardigheden van kinderen op niveau te houden en waar mogelijk naar een hoger niveau te brengen.

Literatuurverwijzing: Kok, T. de (2019). Een quasi experimenteel onderzoek over de invloed van de leerkracht op de ontwikkeling van motorische vaardigheden bij kinderen tussen 7 en 11 en de relatie daarvan met de ontwikkeling van fysieke activiteit. Tess de Kok.

Omschrijving