Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een veilige klimwand/materiaal (2009)

Auteur(s): Peter Grobbee

Veilig sportklimmen op school kan alleen met goed opgeleide docenten op een veilige klimwand. Helaas komt men regelmatig bij inspecties beschadigde klimgordels, defecte karabiners, gebroken klimgrepen, versleten touwen en loszittende zekerpunten tegen. Zie ook de IRP-praktijk op pag. 36. Kunt u de veiligheid van uw klimwand en klimmateriaal garanderen?

Literatuurverwijzing: Grobbee, P. (2009, oktober). Een veilige klimwand/materiaal. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 39)