Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een verband tussen beweeg- en rekenvaardigheid?! (2018)

een onderzoek naar een verband tussen de beweeg- en rekenvaardigheid van de kinderen in groep 5-8 van de Rehobôthschool in Zeist

Auteur(s): Jan Schouten

In dit onderzoek wordt gekeken naar een mogelijk verband tussen de vaardigheid op motorisch gebied en de vaardigheid op rekengebied. Dit mogelijke verband is onderzocht bij de kinderen van groep 5-8 op de Rehobôthschool in Zeist. Allereerst is vanuit de literatuur gekeken naar wat de verwachte vaardigheden zijn op reken- en beweeggebied. Daarna is vanuit de literatuurstudie een praktijkonderzoek opgezet om de vaardigheden van de kinderen vast te stellen en te vergelijken. Na het analyseren van de data bleek dat er een lichte, positieve samenhang is tussen de reken- en beweegvaardigheid van de kinderen.

Literatuurverwijzing: Schouten, J. (2018). Een verband tussen beweeg- en rekenvaardigheid?!: een onderzoek naar een verband tussen de beweeg- en rekenvaardigheid van de kinderen in groep 5-8 van de Rehobôthschool in Zeist. Jan Schouten.

Omschrijving