Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een vernieuwde kijk op buurtsport (2018)

bouwstenen en positionering

Met dit 8ste SASO-rapport willen de auteurs bijdragen tot begripsverheldering- en afbakening van het begrip ‘Buurtsport’. In het eerste deel van dit rapport wordt ingezet op het identificeren en positioneren van buurtsport binnen het hedendaagse sportlandschap in Vlaanderen. Vervolgens wordt in deel 2 een kader aangereikt voor praktijken om beter inzicht te verwerven in datgene waar deze praktijken dagdagelijks mee bezig zijn.

Dit 8ste SASO-rapport moet een hulpmiddel bieden voor lokale overheden om hun visie met betrekking tot buurtsport zo optimaal mogelijk af te lijnen.

Literatuurverwijzing: Buelens, E., Theeboom, M., & Vertonghen, J. (2018). Een vernieuwde kijk op buurtsport: bouwstenen en positionering. Brussel: Vrije Universiteit Brussel – Onderzoeksgroep Sport & Society.

Omschrijving