Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Eerste resultaten van Life Experience Through Sport (2021)

Stichting Life Goals biedt sportprogramma’s voor kwetsbare volwassenen die moeite hebben om actief mee de doen in onze maatschappij (bijv. daklozen, verslaafden). Met het 4-jarige project Life Experience Through Sport (LETS) doen Wageningen University & Research, Hogeschool Windesheim en Stichting Life Goals onderzoek naar de maatschappelijke impact van deze programma’s en hoe deze programma’s geoptimaliseerd kunnen worden. Om inzicht te krijgen in wat het Life Goals-programma voor de deelnemers betekent, zijn inmiddels negen deelnemers en hun coaches geïnterviewd. Na de zomer vinden er nog meer interviews plaats, maar in deze factsheet alvast de eerste resultaten.

Literatuurverwijzing: Alarslan, G., Harmsel, L. ter, Verkooijen, K., & Hilvoorde, I. van (2021). Eerste resultaten van Life Experience Through Sport. Wageningen: Projectgroep Life Experience Through Sport.

Omschrijving