Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Effect inzet vakdocent LO in heet BO op motorische ontwikkeling leerlingen (2019)

De motorische vaardigheden van kinderen zijn in de laatste jaren verder achteruit gegaan (Inspectie van het Onderwijs, 2018; Runhaar et al., 2010). Ook zijn er steeds meer kinderen met motorische achterstanden. De lessen bewegingsonderwijs op scholen bieden de mogelijkheid om de motorische vaardigheden te verbeteren. Uit onderzoek van Inspectie van het Onderwijs (2018) blijkt dat kinderen die les krijgen van een vakdocent vaak motorisch vaardiger zijn, maar ontwikkelen deze kinderen zich op motorisch vlak ook beter dan leerlingen die les krijgen van een groepsdocent met een gymbevoegdheid wanneer zij langer les krijgen van een vakdocent bewegingsonderwijs?

Literatuurverwijzing: Kok, T. de, Kann, D.H.H. Van, Adank, A., & Vos, S. (2019, december). Effect inzet vakdocent LO in heet BO op motorische ontwikkeling leerlingen. LO Magazine 107

Omschrijving