Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Effect van verandering in de energie-inneming of de lichamelijke activiteit op het lichaamsgewicht (2010)

een verkenning van de literatuur rond de energiebalans

Dit rapport bevat informatie over de energiebalans, de rol van eten en bewegen bij het ontstaan van overgewicht en bij afvallen en de fysiologische mechanismen die daarop van invloed zijn. Uiteenlopende vraagstukken rond dit thema zijn wetenschappelijk uitgewerkt via een verkennend onderzoek. Daarnaast is diepgaander onderzoek gedaan om te kijken welke gewichtsdaling verwacht kan worden bij het aanpassen van de voeding of de lichamelijke activiteit en in hoeverre compensatie optreedt tussen de gedragingen. Op basis van de concrete hoofdboodschappen kan beleid vormgegeven worden dat zich richt op een gezond gewicht voor zoveel mogelijk Nederlanders.

Literatuurverwijzing: Milder, Y.E.J., Boer, J.M.A., & Bemelmans, W.J.E. (2010). Effect van verandering in de energie-inneming of de lichamelijke activiteit op het lichaamsgewicht: een verkenning van de literatuur rond de energiebalans. Bilthoven: RIVM.

Omschrijving