Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Effecten en onderbouwing van energizers in het primair onderwijs (2021)

Energizers op school en in de klas zijn in opkomst. Het is van belang om te weten wat de onderbouwing van energizers is. Hier staat centraal: wat zijn de mogelijke effecten van energizers op de basisschool? In deze notitie wordt een eerste verkenning gegeven van kennis uit wetenschappelijke literatuur. De SMART MOVES studie en the Daily Mile worden uitgebreid besproken, omdat deze specifiek in de Nederlandse situatie zijn uitgevoerd.

Literatuurverwijzing: Brussel-Visser, F.N. van (2021). Effecten en onderbouwing van energizers in het primair onderwijs. Ede: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving