Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Effecten fysieke activiteit op cognitie van kinderen in het primair onderwijs (2018)

slim door gym

In 2015 zette het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoek uit naar de vraag ‘Is er een causale relatie tussen bewegen op school en cognitieve onderwijsprestaties in het primair onderwijs?’. De Hersenstichting deelde de interesse van het NRO en het ministerie en sloot zich meteen aan. Gezamenlijk hebben ze de opdracht tot onderzoek gegeven. Er kwamen steeds meer resultaten beschikbaar uit wetenschappelijk onderzoek, maar de vraag resteerde hoe het precies zat bij kinderen op de basisschool. Fit en Vaardig op School, een grote interventiestudie naar effecten van bewegend leren tijdens de taal- en rekenles, zorgde bijvoorbeeld voor positieve effecten op spelling en rekenen. Zou het bewegingsonderwijs ook kunnen zorgen voor betere onderwijsprestaties?

Dit is het rapport van een literatuuronderzoek en een experimenteel onderzoek naar het effect van bewegingsinterventies bij kinderen in het primair onderwijs. In het bijzonder is onderzocht het effect op cognitieve functies, schoolprestaties, fitheid, motorische vaardigheden en hersenfuncties. Het literatuuronderzoek bestaat uit meta-analyses en een review. Het experiment is uitgevoerd op 22 basisscholen bij kinderen in groep 5 en 6 tijdens het bewegingsonderwijs. Voor dit onderzoek zijn twee typen bewegingsinterventies ontwikkeld en getest, namelijk een intensieve bewegingsinterventie en een cognitieve bewegingsinterventie.

De studie – genaamd Slim door Gym – is uitgevoerd door een projectgroep afkomstig van respectievelijk het Centrum voor Bewegingswetenschappen (Universitair Medisch Centrum Groningen), de afdeling Onderwijskunde (Rijksuniversiteit Groningen) en de afdeling Klinische Neuropsychologie (Vrije Universiteit Amsterdam). Daarnaast zijn experts geraadpleegd van de afdeling Neurowetenschappen, Universitair Medisch Centrum Groningen. De afdeling Radiologie, VU Medisch Centrum, Cito (Arnhem), de afdeling Gedragswetenschappen (Radboud Universiteit Nijmegen) en het instituut voor Sportstudies (Hanzehogeschool Groningen)

Literatuurverwijzing: Greeff, J.W. de, Bruijn, A.G.M. de, Meijer, A., Fels, I.M.J. van der, Königs, M., Smith, J., ... Hartman, E. (2018). Effecten fysieke activiteit op cognitie van kinderen in het primair onderwijs: slim door gym. Groningen: Centrum voor Bewegingswetenschappen, Universitair Medisch Centrum Groningen.

Omschrijving

 • Jaar:
  2018
 • Plaats:
  Groningen, Groningen, Amsterdam
 • Uitgever(s):
  Centrum voor Bewegingswetenschappen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Afdeling Onderwijskunde, Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Collatie:
  88 p. bijl.
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):