Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Effecten van bewegen voor senioren (2024)

3.6 miljoen Nederlanders zijn 65 jaar of ouder. Dat is twintig procent van de
totale Nederlandse bevolking. Volgens een schatting van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu telt ons land in 2040 meer dan een miljoen kwetsbare
ouderen. Zij zijn op één of meerdere gebieden kwetsbaar – fysiek, sociaal, psychisch,
cognitief. Deze factsheet gaat in op deze vier vormen van kwetsbaarheid en welke
positieve effecten bewegen hierop heeft.

Literatuurverwijzing: Kenniscentrum Sport & Bewegen (2024). Effecten van bewegen voor senioren. Utrecht: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving