Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Effecten van bewegingsonderwijs op sport- en beweeggedrag op latere leeftijd (2017)

literatuuroverzicht en secundaire analyse

Een van de doelen van bewegingsonderwijs is om kinderen een levenslange actieve leefstijl mee te geven. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van wat bekend is over de effecten van bewegingsonderwijs op sport- en beweeggedrag op de lange termijn. Hiervoor is gebruikgemaakt van een literatuurstudie en een secundaire analyse. Hoewel in de literatuur en in de praktijk vaak wordt gesteld dat bewegingsonderwijs effect heeft op sport- en beweeggedrag op lange termijn, zijn harde conclusies hierover (nog) niet mogelijk. Meer en langer longitudinaal onderzoek naar de langetermijneffecten van specifiek bewegingsonderwijs is nodig. Daarmee is niet gezegd dat goed bewegingsonderwijs betekenisloos is. De directe bijdrage van bewegingsonderwijs aan fysieke activiteit van kinderen is bewezen waardevol voor een gezonde ontwikkeling van een kind. Uit de secundaire analyse blijkt dat plezier in bewegingsonderwijs kinderen stimuleert om meer te bewegen en te sporten. Daarnaast is er groeiend bewijs voor de rol van bewegingsonderwijs voor de ontwikkeling van motorische, cognitieve en sociale vaardigheden van kinderen. Eventuele langetermijneffecten zouden extra ondersteuning vormen voor investeringen in het bewegingsonderwijs.

Literatuurverwijzing: Slot-Heijs, J.J., Lucassen, J.M.H., & Collard, D.C.M. (2017). Effecten van bewegingsonderwijs op sport- en beweeggedrag op latere leeftijd: literatuuroverzicht en secundaire analyse. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-TB-0009 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-494 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving