Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Effectief bewegingsonderwijs op de basisschool (2022)

een didactisch kader ten behoeve van landelijk peilingonderzoek

In 2024 zal er een landelijke peiling plaatsvinden naar het onderwijsleerproces en de leeropbrengsten in het bewegingsonderwijs aan het einde van het (speciaal) basisonderwijs. Ter voorbereiding op deze peiling voerden we een wetenschappelijke literatuurstudie uit naar de kenmerken van effectief bewegingsonderwijs: hoe ziet een optimale onderwijsleersituatie eruit waarin ieder kind voldoende bewegingscompetenties verwerft? De werkzame principes die uit ons onderzoek naar voren zijn gekomen, beslaan diverse gebieden: leerkrachtgedrag, taak, omgeving en kind. Ook op school- en beleidsniveau zijn enkele succesfactoren geïdentificeerd. 

Literatuurverwijzing: Mombarg, R., Wierike, S.C.M. te, Vries, S.I. de, Hartman, E., Bruijn, A.G.M. de, Janssen, M., & Timmermans, A. (2022). Effectief bewegingsonderwijs op de basisschool: een didactisch kader ten behoeve van landelijk peilingonderzoek. Groningen: Hanzehogeschool Groningen..

Omschrijving