Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Effectiviteit van valpreventie bij ouderen met cognitieve problemen en dementie (2018)

Deze factsheet geeft op basis van de meest recente literatuur inzicht gegeven in de stand van zaken ten aanzien van de risicofactoren om te vallen en valpreventiemogelijkheden voor ouderen met cognitieve problemen en dementie.

In het algemeen wordt een multifactoriële valanalyse en behandeling aangeraden, om individuele risicofactoren te identificeren en behandelen. Er is bewijs dat beweegprogramma’s voor deze specifieke doelgroep een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan valpreventie. Welk type oefeningen (i.e., balans, kracht, uithoudingsvermogen of flexibiliteit) en welke intensiteit optimaal zijn hangt bij deze doelgroep af van individuele mogelijkheden en fysieke capaciteiten. Het is daarom vooral voor deze specifieke doelgroep van belang beweegprogramma’s op maat aan te bieden. Het Otago oefenprogramma lijkt in dit opzicht een veelbelovend programma voor ouderen met cognitieve problemen en dementie. Voor een effectieve uitvoering van interventies is het voor mensen met cognitieve problemen en dementie van belang een zorgprofessional en/of mantelzorger bij de uitvoering te betrekken. 

Literatuurverwijzing: Daalder, N., Martens, M., Veen, R. van der, & Kuiper, J. (2018). Effectiviteit van valpreventie bij ouderen met cognitieve problemen en dementie. Amsterdam: Veiligheid.nl.

Omschrijving