Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Effectmeting wandelcoaching (2016)

onderzoeksrapport

Auteur(s): Agnes van den Berg

Wandelcoaching, of wandelend coachen in een natuurlijke omgeving, is één van de snelst groeiende vormen van groene zorg. Er zijn echter nog weinig objectieve gegevens bekend over de effectiviteit van wandelcoaching. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een gecontroleerde effectstudie naar het wandelcoachprogramma ‘Ontdek je talent’ van Het Coach Bureau van Hilde Backus. Aan de hand van een voormeting en twee nametingen (halverwege en na afloop van het programma) zijn de vorderingen en ervaringen van 20 deelnemers aan het wandelcoachprogramma vergeleken met een passieve controlegroep van 20 deelnemers met vergelijkbare stress problematiek die geen wandelcoaching kreeg. 

Literatuurverwijzing: Berg, A.E. van den (2016). Effectmeting wandelcoaching: onderzoeksrapport. Natuurvoormensen Omgevingspsychologisch onderzoek.

Omschrijving