Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Effectonderzoek bij 30 vrijwilligers GoldenSports (20 respondenten) (2020)

door Mulier Instituut, januari 2020, factsheet

Om gezond oud te worden zijn twee zaken belangrijk: sociale contacten en fysieke fitheid. GoldenSports draagt hieraan bij door wekelijks groepstrainingen in de buurt voor 65+ te organiseren.

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij de interventie GoldenSports. Ze ontvangen de deelnemers, doen de administratie en stimuleren onderling contact.

Deze factsheet laat zien dat uit onderzoek onder 30 vrijwilligers (20 respondenten) naar voren komt naar voren: 80% vindt het fijn een bepaalde rol in de groep te hebben. 85% ervaart het als een zinvolle tijdsbesteding. 90% vindt het fijn van betekenis te kunnen zijn voor anderen. 80% stelt zich op als ambassadeur van GoldenSports en brengt de activiteit onder de aandacht bij leeftijdsgenoten.

Literatuurverwijzing: (2020). Effectonderzoek bij 30 vrijwilligers GoldenSports (20 respondenten): door Mulier Instituut, januari 2020, factsheet. Amsterdam: GoldenSports.

Omschrijving