Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Effectonderzoek bij GoldenSports deelnemers (2020)

door Mulier Instituut, januari 2020, factsheet

Om gezond oud te worden zijn twee zaken belangrijk: sociale contacten en fysieke fitheid. GoldenSports draagt hieraan bij door wekelijks groepstrainingen in de buurt voor 65+ te organiseren.

Deze factsheet, gebaseerd op onderzoek onder 300 deelnemers (146 respondenten) bij 10 nieuwe locaties laat zien dat GoldenSports positieve effecten heeft op hun sociaal welzijn en hun fysieke en mentale fitheid heeft.

Bijna 80% van de ondervraagden ontmoet nieuwe buurt- en leeftijdgenoten. Ook buiten de trainingen hebben ze contact met andere deelnemers. 72% voelt zich energieker (fysiek fitter en meer zin om iets te ondernemen). Het plezier in bewegen, balans en spierkracht zijn duidelijk toegenomen en 83% sport vaker door het samen te doen.

Literatuurverwijzing: (2020). Effectonderzoek bij GoldenSports deelnemers: door Mulier Instituut, januari 2020, factsheet. Amsterdam: GoldenSports.

Omschrijving