Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Effects of physical activity interventions on cognitive outcomes and academic performance in adolescents and young adults (2020)

a meta-analysis

Op basis van het uitvoeren van een literatuurstudie is een overzicht samengesteld van effecten van fysieke activiteit door jongeren en jongvolwassenen op cognitieve functies en schoolprestaties. Er is gekeken naar effecten van beweeginterventies na eenmalige fysieke activiteit (acute interventies) en langdurige fysieke activiteit over een periode van dagen tot maanden (chronische interventies). In totaal werden 44 studies vergeleken die de effecten acute interventies onderzochten. Hieruit bleek dat bij de jongeren en jongvolwassenen de verwerkingssnelheid, aandacht en inhibitie significant vooruitging na eenmalig te hebben bewogen. Daarnaast bleek dit effect minder groot als de interventie langer duurde. Verder werden er 27 studies vergeleken die de effecten van chronische interventies onderzochten. Hieruit bleek dat de verwerkingssnelheid, aandacht, cognitieve flexibiliteit, werkgeheugen en taalvaardigheden vooruit gingen bij de jongeren en jongvolwassenen. Concluderend kunnen we zeggen dat beweeginterventies een mogelijke manier zijn om een aantal cognitieve functies en taalvaardigheden te verbeteren.

Literatuurverwijzing: Haverkamp, B.F., Wiersma, R., Vertessen, K., Ewijk, H. van, Oosterlaan, J., & Hartman, E. (2020). Effects of physical activity interventions on cognitive outcomes and academic performance in adolescents and young adults: a meta-analysis. Journal of Sports Sciences

Omschrijving