Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Effects of yoga on mental health in chronic physical conditions (2014)

a meta-analysis

In de laatste jaren is er een nieuwe visie op de geestelijke gezondheidszorg ontstaan, de zogeheten positive psychologie. Deze nieuwe visie stelt dat geestelijke gezondheid niet slechts bestaat uit een reductie van negatieve symptomen zoals stress of een depressie, maar ook positieve ervaringen zoals emotioneel welbevinden, blijdschap en zelfrealisatie. Onder andere yoga sluit aan op deze nieuwe visie in de zin dat het belangrijke aspecten van positieve psychologie beoefent. Meer en meer onderzoek wordt gedaan naar de effecten van yoga op de geestelijke gezondheid in de laatste jaren, maar nog relatief weinig onderzoek is gedaan naar fysieke, chronische condities. In de vorm van een master these is er een meta-analyse uitgevoerd om de effecten van yoga te onderzoeken op de geestelijke gezondheid in fysieke, chronische aandoeningen. Deze meta-analyse laat zien dat yoga effectief kan zijn in het reduceren van negatieve symptomen en het welzijn van een individu kan versterken: niet alleen negatieve symptomen worden verminderd, maar het positief functioneren van een individu kan ook versterkt worden. Deze meta-analyse laat zien dat yoga een positief effect kan hebben op kankerpatiënten en ook goed kan zijn voor andere fysieke aandoeningen. Yoga kan een goede toevoeging zijn op de lijst van positieve interventies voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid, gezien de veelbelovende effecten.

Literatuurverwijzing: Klein Woolthuis, R. (2014). Effects of yoga on mental health in chronic physical conditions: a meta-analysis. Enschede: University of Twente.

Omschrijving