Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Efficacy of exercise for functional outcomes in older persons with dementia (2019)

Auteur(s): Lianne Sanders

In dit proefschrift is onderzocht wat de werkzaamheid is van gecombineerd wandelen en spierversterkende oefeningen voor de benen vs. een controleprogramma op fysieke en cognitieve functies van ouderen met een dementie. Daarnaast is onderzocht of medicijngebruik, type beweging, dosis-karakteristieken (programmaduur, sessieduur, frequentie, en intensiteit van bewegen), en dragerschap van het Apolipoprotein ε4 (ApoE4) allel invloed hebben op beweegeffecten. Ten slotte beschrijft dit proefschrift onderzoek naar de psychometrische eigenschappen van een Flankertaak als maat voor responsinhibitie voor ouderen met een dementie.

De kennis uit dit proefschrift is gebruikt om de ‘Beweeggids voor ouderen met dementie’ te maken. De Beweeggids is te vinden op de website van Kenniscentrum Sport & Bewegen: https://tools.kenniscentrumsportenbewegen.nl/bewegen-dementie/tool/bewegen-met-dementie/.

Literatuurverwijzing: Sanders, L. (2019). Efficacy of exercise for functional outcomes in older persons with dementia. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Omschrijving